شرکت فملی

تاریخ بروزرسانی: 12.9.99

گروه ارج با توجه به آنالیز های دوره ای امتیاز شرکت ها بین 0 تا 20 تعیین میکند. این فاکتور ها فرمول های بنیادی نظیر حاشیه سود ناخالص،نسبت آنی و... تمی باشد.
0
امتیاز کلی

گروه

منسوجات

وبسایت

شماره تماس

09102449179

ایمیل

info@gmail.com

توضیحات:

توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیح

اتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات

توضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحات ر ر ر ر

ررتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضی

حاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضی

حاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات

توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات

توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات

توضیحاتتوضیحاتتوضیحات

گروه اقتصادی سرمایه گذاری ارج مسئولیتی در قبال معاملات شما ندارد؟
Share on whatsapp
واتس اپ
Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل
درخواست بروزرسانی
گروه ارج به صورت دوره ای درحال اپدیت داده ها می باشد،با این حال اگر احساس میکنید نیاز به بروز رسانی می باشد از فرم زیر برای ما درخواست خود را ارسال کنید