تاریخ تحلیل:29/09/1399
سبک تحلیل:تکنیکالی
تاریخ اعتبار تحلیل:11/10/1399

فهرست مطالب

تحلیل خودرو 99/9/29

تحلیل روز شرکت خودرو در بورس اوراق بهادار،به راحتی میتونید 20 درصد سود بگیرید

ویدئو تحلیل در اپارات گروه ارج